Văn phòng Linh Đạo I-Nhã

Kiến tạo không gian gặp gỡ
Kiến tạo không gian gặp gỡNHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

". . . Cần phải đoán trước rằng mọi Kitô hữu tốt phải háo hức hơn để đưa ra một cách giải thích tốt cho tuyên bố của một người hàng xóm hơn là lên án nó. "


- St. Ignatius of Loyola