Văn phòng Linh Đạo I-Nhã

Kiến tạo không gian gặp gỡ
Kiến tạo không gian gặp gỡNHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

"Yêu, ở lại trong tình yêu, và điều này sẽ quyết định mọi thứ."


- Fr. Pedro Arrupe, S.J.