No Event found. Please check back at a later time for any update.

Cung cấp trong quá khứ
2024-02-14 8:26 sáng to 2024-03-31 8:26 sáng CDT
Bạn bè trong Chúa
Văn phòng Linh đạo I-nhã của UCS mới được thành lập thật may mắn khi được phát triển trong đức tin và tình bạn với các Cộng đồng I-nhã dày dặn kinh nghiệm trên khắp tỉnh miền Trung, miền Nam và xa hơn nữa. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục diễn ra xung quanh Sứ mệnh và Tầm nhìn chung và ngày càng phát triển của mục vụ I-nhã trên toàn khu vực: TUYÊN BỐ SỨ MỆNH: "Chúng tôi là một tập thể gồm những người đồng hành trong Chúa Kitô, những người sống, học tập và áp ...

2023-03-30 6 chiều to 2023-03-30 7:30 chiều CDT
Chữa lành những vết thương liên quan đến lịch sử chủng tộc
Maureen O'Connell, Giáo sư Đạo đức Kitô Học, kéo theo chủ đề lịch sử của gia đình Công giáo Ailen, xem xét lại các lựa chọn của người thân, đã cho thấy sự  Phân biệt chủng tộc vàsự bất bình đẳng, thường với sự khuyến khích của một hệ thống giáo hội phẩm trật. Sự thừa nhận của tác giả về lịch sử đó và những nỗ lực của cô để chữa lành  giúp chúng ta tháo gỡ các nút thắt của chính mình và giải phóng chúng ta nhằm  tạo ra các cộng đoàn Công giáo toàn diện hơn. ...
2023-03-30 6 chiều to 2023-03-30 7:30 chiều CDT
Chữa lành những vết thương liên quan đến lịch sử chủng tộc
Maureen O'Connell, Giáo sư Đạo đức Kitô Học, kéo theo chủ đề lịch sử của gia đình Công giáo Ailen, xem xét lại các lựa chọn của người thân, đã cho thấy sự  Phân biệt chủng tộc vàsự bất bình đẳng, thường với sự khuyến khích của một hệ thống giáo hội phẩm trật. Sự thừa nhận của tác giả về lịch sử đó và những nỗ lực của cô để chữa lành  giúp chúng ta tháo gỡ các nút thắt của chính mình và giải phóng chúng ta nhằm  tạo ra các cộng đoàn Công giáo toàn diện hơn. ...