Sứ vụ của chúng tôi

 

Đường dẫn đến Thiên Chúa

Không gian thánh

Được sự ủy thác của Tỉnh Dòng Tên miền Trung-Nam nước Mỹ  với mục đích “hướng dẫn người Kitô hữu  đến với Thiên Chúa qua Linh Thao và Phân Định,” văn phòng Linh Đạo ước muốn giúp người tín hữu đào sâu mối tương quan cá vị với Thiên Chúa qua việc chia sẻ cách sáng tạo linh đạo của thánh  INhã. Để đáp lại lời mời gọi của các bạn hữu cũng như nhu cầu của nhiều anh chị em giáo dân, văn phòng Linh Đạo đã cộng tác với nhiều anh chị em khác  tạo ra những không gian thánh để  gặp gỡ chia sẻ về đời sống thiêng liêng cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

 

Huấn Luyện Những Người Huấn Luyện

Bước vào không gian thánh của việc học hỏi

Được tín nhiệm để trợ giúp "Huấn Luyện những Người Huấn Luyện"  ( những thừa tác viên , những người linh hướng và  lãnh đạo theo linh đạo Inhã), Trung Tâm Linh Đạo I Nhã đóng vai trò như một nguồn lực để giúp thích nghi cách sáng tạo những Năng Động Thần Học trong Linh Thao nhằm chú ý đến các nhu cầu cá nhân và cộng đoàn.

 

No new event found. Please check back at a later time for any update.

 

Mạng lưới kết nối

Bước vào không gian thánh của việc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa

Được ủy thác để nuôi dưỡng các mối quan hệ hỗ trợ, liên kết các trường,  và kết nối cách sáng tạo những thao viên, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã đã kết hợp các vị đồng hành linh thao trong Tỉnh Dòng và cũng để  chia sẻ linh đạo I Nhã.

 

No new event found. Please check back at a later time for any update.