Địa điểm của chúng tôi

Cơ sở của chúng tôi định vị trong một khu phố yên tĩnh và có khoảng 8. 882 m2 không gian sàn. Chúng tôi có thể lưu trữ các khóa tu có hướng, khóa tu nhóm nhỏ hoặc các cuộc họp nhóm. Có một nhà nguyện, một thư viện ở tầng dưới cùng, các phòng nhỏ cho các phiên một chọi một và phòng ngủ hai mặt, rộng rãi và rất thoải mái với phòng tắm trong phòng.