Cuộc gặp gỡ của chúng tôi

Gần đây nhất


Event date: Tháng 12 17, 2023 - Tháng 12 21, 2023
Description: Để duy trì tinh thần suy tư cầu nguyện và đổi mới đời sống HY VỌNG của chính bạn trong Chúa Kitô trong Mùa Vọng này, hãy lên kế hoạch tham gia cùng chúng tôi (và giúp truyền bá về) Khóa tu Mùa Vọng trực tuyến độc đáo năm nay. ...

Posted date: Tháng 1 04, 2024
Author: Conganh Pham

Có thể tìm thấy các bản ghi âm của khóa tu tại:


Text Youtube File

Vừa qua


Event date: Tháng 2 24, 2023 - Tháng 2 24, 2023
Description: Trải nghiệm hành hương tại  Thánh Địa như một thao viên. Chúng ta sẽ trải qua bốn ngày ở Biển hồ Ga-li-lê, một ngày ở Bết-lê-hem và bốn ngày ở Giê-ru-sa-lem. Các hoạt động  hàng ngày bao gồm: cầu nguyện buổi sáng, đi xe bus đến địa điểm hành hương, ...

Posted date: Tháng 10 27, 2023
Author: Conganh Pham


Text Youtube File

Event date: Tháng 3 26, 2023 - Tháng 3 26, 2023
Description: Mùa Chay là dịp gọi mời chúng ta sống chậm lại và nhìn lại những mối tương quan của mình với Thiên Chúa và tha nhân. Kính mời quí vị cùng tham dự 1 tuần tĩnh tâm trực tuyến để chúng ta cùng suy ngẫm về những tiếng ồn, những gì  ...


Event date: Tháng 3 21, 2023 - Tháng 3 21, 2023
Description: Bạn đang khao khát điều gì trong mùa Mùa Chay này?Hãy tham gia với chúng tôi trong Chương trình Tĩnh Tâm theo Linh Đạo I Nhã tại Denver để khám phá sự "khao khát" với và cho Chúa Giêsu.  Xin đọc tờ bướm để biết thêm thông tin và lên ...

Posted date: Tháng 3 30, 2023
Author: Patricia Feder

Khi chúng ta hành trình qua mùa Mùa Chay năm 2023, chúng ta có thể vẫn mở để gặp Chúa theo cách sâu sắc hơn từ " khao khát được thuộc về ".


Text Youtube File