2024-12-28 to 2025-01-14
Healing Pilgrimage

Explore Vietnam in 18 days with Fr. Hung Pham, SJ

Pilgrimage to important Catholic shrines and various cultural and historical sites of the three regions of Vietnam North – Central – South

ITINERARY:

  3 days Chiang Mai, Thái Lan

  4 days Hà Nội – Ninh Bình – Vịnh Hạ Long

  4 days Đà Nẵng – Huế – Hội An

  6 days Sài Gòn – Cái Bè – Tiền Giang – Hà Tiên – Đà Lạt

Contact: Nguyễn Chiêu Lan, 714-202-7020 - chieulannguyen@gmail.com

Register

Cancel